محورهای رویداد

 1. ارائه راهکارهای سیاستی کسب‌وکار خانگی یا خانوادگی برای زنان خانه‌دار
 2. ارائه راهکارهای سیاستی کسب‌وکار خانگی یا خانوادگی برای زنان سرپرست خانوار
 3. ارائه راهکارهای سیاستی کسب‌وکار خانگی یا خانوادگی برای زنان یا دختران خود سرپرست
 4. ارائه راهکارهای سیاستی کسب‌وکار خانگی یا خانوادگی برای دختران بازمانده از تحصیل
 5. ارائه راهکارهای سیاستی کسب‌وکار خانگی یا خانوادگی برای زنان هنرمند
 6. ارائه راهکارهای سیاستی کسب‌وکار خانگی یا خانوادگی برای زنان سرپرست خانوار که همسرشان در زندان هستند
 7. ارائه راهکارهای سیاستی کسب‌وکار خانگی یا خانوادگی برای زنان روستایی
 8. ارائه راهکارهای سیاستی کسب‌وکار خانگی یا خانوادگی برای زنان شهری
 9. ارائه راهکارهای سیاستی کسب‌وکار خانگی یا خانوادگی برای زنان حومه شهر
 10. ارائه راهکارهای سیاستی و الگوی کسب‌وکار خانگی زودبازه مبتنی بر صنایع خلاق در بوم‌های مختلف ایران
 11. ارائه راهکارهای سیاستی و الگوی کسب‌وکار خانوادگی زودبازه مبتنی بر صنایع خلاق در بوم‌های مختلف ایران
 12. ارائه راهکارهای شبکه سازی، نهاد سازی و شکل‌گیری فرآیندهای تولید مشارکت در مشاغل خانگی یا خانوادگی
 13. طرح‌های نوآورانه بازاریابی، فروش و توزیع مناسب انواع کالا در مشاغل خانگی یا خانوادگی
 14. ایده‌های نوآورانه و کارآفرینانه برای تامین مواد اولیه صنایع خلاق خانگی
 15. ارائه راه‌حل برای توسعه مشاغل تک نفره به کسب‌وکارهای خانوادگی
 16. ارائه راه‌حل برای توسعه مشاغل خانگی و خانوادگی در صنایع خلاق
 17. طرح‌های نوآورانه کسب‌وکارهای اینترنتی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، حمایت و یکپارچه‌سازی فعالان مشاغل خانگی و مرتبط‌سازی این مشاغل با هم
 18. مدل کسب‌وکارهای اجتماع محور برکت با محوریت زنان کارآفرین در راستای تقویت سرمایه ملی اجتماعی مبتنی بر ظرفیت قومی و فرهنگی