فایل های بوم کسب و کار

بانوی برکت
سلام
قبل از جلسه با مشاور حتما فایل زیر را دانلود کرده، پرینت بگیرید؛
و بر اساس راهنما(فایل دوم) کامل بفرمائید.
داشتن مدل کسب و کار در جلسه مشاوره الزامی است.
پیشنهاد ویژه:
بوم کسب و کار را به دیوار بزنید و پادکست های پیج بانوی برکت را برای پرکردن بوم دنبال کنید.
دانلود فایل بوم کسب و کار خام
دانلود فایل راهنمای بوم کسب و کار